Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder

Pas på falske udlejere

Det er studiestart og dermed højsæson for falske udlejere: "Især på denne tid af året falder flere i fælden hos falske udlejere, hvor de mister...

Moderne på lånt tid

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

moderne-på lånt-tid

De gennemsnitlige lejepriser i BRL paragraf 5 stk. 2-lejemål, der accepteres af nævnene i eksempelvis Aarhus, er over de sidste fem år steget tre gange hurtigere end forbrugerprisindekset. Samtidig ser vi, at lejemål forbedret efter denne paragraf flere år tilbage er så høje i pris, at incitamentet for at foretage forbedringer er forsvundet.

Korruption - en overset risiko

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

korruption-en overset risiko

Magtudøvelsen kontrolleres via lovgivningen, som eksempelvis offentlighedsloven. Men hvordan står det til, når vi bevæger os ned i samfundet? Som lejerforening kan vi konstatere, at det synes helt overset, at der i de sidste ti år er sket en enorm magtkoncentration i den almene boligsektor via fusioner mellem boligforeninger.

Er ghettoloven en ny Tvind-lov?

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

Er ghettoloven en ny tvind-lov?

som handler om den retssag, som beboere fra den almene bebyggelse Nøjsomhed i Helsingør har anlagt mod boligselskabet Boliggården, for at have opsagt 96 lejemål. Retten skal nu tage stilling til, om beboere kan smides ud af deres lejlighed på grund af ghettoloven.

Boligselskabets skridt er ikke blot diskriminerende i forhold til en lang række konventioner, Danmark har tiltrådt, men også grundlovens § 70.

Birte Vestergaard påpeger, at det kræver både mod og ressourcer at sætte sig op mod et boligselskab, allerede fordi beboerne på grund af den særegne konstruktion af den almene boligsektor kommer til at betale både for deres egne og boligselskabets retsomkostninger.

Boligministeriet vender på en tallerken og indskrænker beboerdemokratiet

Boligministeriet er vendt på en tallerken og mener nu, at boligselskaber godt må sætte en begrænsning til 1 fuldmagt pr. husstand på afdelingsmøder afholdt under Covid-19 restriktioner. Tidligere er det meldt ud, at der ikke måtte sættes en begrænsning på antal fuldmagter, da det ville indskrænke beboernes lovbestemte rettigheder. Der er ikke kommet en reel begrundelse for dette holdningsskifte fra Boligministeriet.

Let tågerne, Kaare

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

Let tågerne, Kaare

Hvis ikke den såkaldte Blackstone-lov bliver strammet op, risikerer vi fortsat at se huslejestigninger, som følge af såkaldte "forbedringer".

Har du brug for hjælp? Kontakt os